Het is niet toegestaan de door Fabriq geleverde items aan derden te leveren, al dan niet tegen betaling, zonder toestemming van Fabriq.

Fabriq besteedt aandacht dat in alle publicaties de auteursrechten van gebruikte afbeeldingen en teksten worden gewaarborgd.

Indien beschermde handelsmerken binnen de internetaanbieding worden gebruikt of door derden vermeld worden, zijn zij zonder uitzondering onderhevig aan de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaar.

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten blijft alleen bij de auteur van de website. Het verveelvoudigen en het gebruikmaken van deze afbeeldingen en teksten in andere elektronische- of gedrukte publicaties is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.

Fabriq behoudt zich het recht items niet te leveren die als gevolg van een kennelijke technische (invoer) fout of drukfout verkeerd zijn geprijsd alsmede het recht (indien van toepassing) prijswijzigingen door te voeren.